Kontakt zawodowy

Zalecanym sposobem komunikacji zawodowej jest e-mail lub wiadomość prywatna przez LinkedIn.

pl.linkedin.com/in/wnukiewicz/

Miejsca, w których prywatnie można się ze mną skontaktować

www.facebook.com/wnukiewicz
www.instagram.com/kareel