Kontakt

Zalecanym sposobem komunikacji jest poniższy adres mailowy.

twitter.com/kareel
pl.linkedin.com/in/wnukiewicz/
www.facebook.com/wnukiewicz
https://plus.google.com/+karolwnukiewicz